Bestanden toegevoegd

Eindelijk heb ik het maken van lijsten van bestanden onder de knie…

De
GeoGebra bestanden staan nu online, alsmede een aantal publicaties.