De tips zijn sterk afhankelijk van welke versie van het programma GeoGebra je gebruikt: GeoGebra Classic 6 of GeoGebra Classic 5.

GeoGebra Classic 6


Tips:
 1. Tip…

GeoGebra Classic 5


Tips:
 1. Het bestand opent met drie windows: Graphics View, Graphics View 2 en Spreadsheet View; de laatste twee liggen achter de eerste. Schuif Graphics View iets opzij, zodat Graphics View 2 en Spreadsheet View zichtbaar worden, en schuif dan Graphics View 2 en Spreadsheet View onder elkaar helemaal naar rechts of links op je scherm. Schuif vervolgens het Graphics View op een centrale plaats en pas eventueel de grootte aan.

 2. Wanneer je in het Spreadsheet View van veel punten de coördinaten hebt aangepast, kan het voorkomen dat GeoGebra je fractal niet meteen helemaal goed weergeeft in het Graphics View. Dit kun je forceren door de fractal te laten lopen m.b.v. het driehoekje linksonder in het Graphics View of het Graphics View 2.
  Dit komt met name voor wanneer je berekeningen in de cellen van de coördinaten hebt staan.

 3. Wanneer je verticale lijnstukken in je stap 1 hebt zitten, kan het voorkomen dat bij de laatste een of twee stappen de fractal niet goed weergegeven wordt: sommige stukken verspringen dan. Dit kun je als volgt oplossen:
 1. zet in Graphics View 2 de Kleur AAN en tel van links af in welk gedeelte van de fractal de fout zit,
 2. in het Spreadsheet View staan vanaf cel B22 berekeningen voor de hoeken van de achtereenvolgende lijnstukken,
 3. rechts-klik op de goede cel vanaf B22 en kies het onderste item,
 4. verander in het ongelijk-teken het =-teken: haal het =-teken weg als het er staat, of zet het er juist bij als het er niet staat,
 5. bevestig je verandering en sluit het window,
 6. nu zou de fractal goed getekend moeten worden.
 1. Tip…