Met de formule van Haussdorf kun je de dimensie berekenen van een fractal die in stap 1 lijnstukken heeft van gelijke lengte.
Deze formule luidt:

Haussdorf

Voor de
Koch-kromme is het aantal kopieën 4 en de verkleiningsfactor is 3:
1

De dimensie wordt dan:

Dim_Koch-kromme


Een ander voorbeeld is het
Tapijt van Sierpiński. Hierbij wordt een wit vierkant in negen gelijke vierkantjes verdeeld, en het vierkantje in het midden wordt zwart gemaakt.
In de volgende stap wordt van de overige acht witte vierkantjes ook weer het middelste vierkantje zwart gemaakt, enz.
Het aantal kopieën is 8 en de verkleiningsfactor is 3:
Tapijt van Sierpiński1 Tapijt van Sierpiński7

De dimensie wordt dan:

Dim_Sierpiński