De Eend-figuur


In het rechter plaatje is te zien dat de Eend-figuur bestaat uit driehoeken.
Eend-figuur Eend-figuur2
De Eend-figuur bestaat uit vier gelijkbenige en gelijkvormige driehoeken. Alle zijden waarvan je vermoedt dat ze even lang zijn, zijn inderdaad even lang en ook nog evenwijdig aan elkaar.
Dat geldt trouwens voor alle lijnstukjes in de
Eend-kromme, zelfs over de stappen heen. Zo is het langste lijnstukje in stap 4 even lang als en evenwijdig aan het kortste lijnstukje in stap 2; en dat geldt ook voor stap 6 en 3, voor stap 8 en 4, enz.

Animatie
Met het gegeven dat de Eend-figuur uit vier gelijkvormige driehoeken bestaat, is een leuke animatie te maken. Je ziet zo de verschillende formaten van de Eend-figuren ontstaan, en waarom ze telkens gedraaid zijn.
Eend-animatie

Coördinaten
Voor wie zelf wil spelen met de Eend-figuur, volgen hier de exacte coördinaten van de hoekpunten:
Eend-figuur coördinaten2
of:
Eend-figuur coördinaten1

Naar Vlakvullingen met de Eend-kromme