Structuren in de Eend-kromme


Er zijn een aantal structuren te ontdekken in de Eend-kromme. We bouwen het stapsgewijs op.

Kleinste formaten Eend-figuren


Hieronder zie je stap 8 van de
Eend-kromme en daarin zijn de kleinste formaat Eend-figuren rood ingekleurd. Wat opvalt is dat deze rode gebiedjes alleen te vinden zijn in het rechter en linker gedeelte van de kromme, en niet in het middengedeelte. Dat is wel logisch, als je bedenkt dat de kromme bestaat uit drie gedeelten, waarbij het middengedeelte een grotere kopie van de voorgaande stap 7 is dan de rechter en linker gedeelten.
De kleinste formaten Eend-figuren zijn gegroepeerd in 32 groepjes van acht exemplaren, waarbij er aan de randen van de kromme Eend-figuren wegvallen.
8

Hieronder zie je stap 7 van de Eend-kromme, met weer de kleinste formaat Eend-figuren rood ingekleurd. Er zijn nu nog 16 groepjes van acht exemplaren over, waarbij aan de randen van de kromme weer meer Eend-figuren wegvallen.
7

Hieronder zie je stap 6 van de Eend-kromme. Er zijn nu nog 8 groepjes van acht exemplaren over, en slechts twee groepjes zijn nog compleet.
6

Hieronder zie je stap 5 van de Eend-kromme. Er zijn nu nog 4 incomplete groepjes met kleinste formaat Eend-figuren.
5

Tenslotte stap 4 van de Eend-kromme met 4 incomplete groepjes.
4

Twee kleinste formaten Eend-figuren


Keren we weer terug naar stap 8, en nu kleuren we de twee kleinste formaten Eend-figuren in: rood en blauw.
In het middengedeelte zien we dezelfde groepjes als hierboven bij stap 7, maar nu in blauwe kleur.
Rondom de rode groepjes in de rechter en linker gedeelten zijn 8 een nieuwe structuren ontstaan van blauwe Eend-figuren. Deze structuren zijn aan de randen wat afgekapt, maar ze zijn puntsymmetrisch, dus je kunt wel zien hoe de hele structuur eruit ziet. In het midden van deze structuren zie je twee iets grotere Eend-figuren.
8-2

Hieronder zie je stap 7. Van de structuren bij stap 8 zijn er nog vier over, die bij de randen behoorlijk afgekapt zijn.
7-2

Hieronder zie je stap 6. Van de structuren bij stap 8 zijn er nog twee over, die elk bijna gehalveerd zijn.
6-2

Hieronder zie je stap 5. Van de structuren bij stap 8 is er nog een over, nauwelijks nog herkenbaar.
5-2

Drie kleinste formaten Eend-figuren


Keren we weer terug naar stap 8, en nu kleuren we de drie kleinste formaten Eend-figuren in: rood, blauw en oranje.
We zien nu twee grote structuren ontstaan, linksboven en rechtsonder, die helemaal vervlochten zijn met de blauwe structuren, op een vergelijkbare manier als de blauwe structuren met de rode vervlochten zijn.
8-3

In stap 7 is de oranje structuur nog maar gedeeltelijk zichtbaar..
7-3

En in stap 6 is er van de oranje structuur nog maar een klein restantje over.
6-3


Zes formaten Eend-figuren


Tenslotte nog een volledig ingekleurde stap 8.
De structuren in de nog grotere Eend-figuren zijn hier niet goed zichtbaar meer, maar het is wel een mooi plaatje.
8-6